js判断数组是否为空的全部方法

一、js判断数组是否为空

  方法一:  arr.length

let arr = [];if (arr.length == 0){
   console.log("数组为空")
}else {
   console.log("数组不为空")
}

二、js判断数组是否含有某个值

  方法一:  arr.indexOf()

if (arr.indexOf(2) != -1){
   console.log("数组含有2")
}else {
   console.log("数组不含2")
}

  方法二:  for循环结合if判断

for (let i = 0;i < arr.length;i++){   if (arr[i] === 2){
      console.log("数组含有2")
  }}

  方法三: arr.find(callback)   

arr.find(value => {   if (value === 2){
      console.log("数组含有2")
  }
})

   方法四: arr.includes()   数组中含有某值返回true,没有返回false。ES7新方法。

let arr = [1,2,3,4];if(arr.includes(2)){
  console.log("数组中有2");
}else{
  console.log("数组中无2");
}


相关内容

发表评论

验证码:
点击我更换图片

最新评论